خلاصه داستان :

“رازهای ماهی قرمز کوچک” فیلمی است که قصه آن از سه زاویه دید روایت می شود و یکی از آن زاویه دیدها از دریچه های نگاه ماهی قرمز کوچکی است

یادداشت کارگردان :
فیلم از چهار داستان هم زمان و موازی تشکیل شده است. داستانهایی که که به شکلی متوالی نمایش داده می شوند و در یک نقطه به هم تلاقی دارند، ضمن اینکه هر کدام از این داستانها از منظرگاه شخصیت مجزای خود روایت می گردند. بنابراین بیننده در نهایت در نقطه تلاقی داستانها، چهار نقطه نظر متفاوت را تجربه می کند که هر کدام دیدگاه و برداشت خاص خود را نسبت به این برخورد دارا می باشند و در این میان همزمانی این داستانها با لحظه تحویل سال نیز بهانه ای برای کنکاش در احوال انسانها در آن لحظه و تفاوت آنها در لحظه ورود به سال جدید است.
اما دلیل اصلی انتخاب این ساختار روایی برای فیلم، یادآوری ناتوانی انسان در کسب تجربه ای کامل از رویدادی بیرونی می باشد. علت این کمبود و ناتوانی نیز چیزی نیست، جز اینکه ذهن و پس زمینه های ذهنی هر انسان به مانند فیلتری در راه درک همه جانبه یک واقعه خارجی عمل می کنند که در این راه محدودیتهای زمانی – مکانی هم که هر موجود زنده ای اسیر آن است، این ناتوانی را تشدید می کند. بنابراین درک هر فرد از واقعه ای خارجی در واقع درکی نسبی است که غالباً تمام ما انسانها به دلیل فراموشی این اصل، واقعیت ذهنی خودمان را که به واقعه ای خارجی فرافکنی کرده ایم، به عنوان تنها واقعیت موجود بسط و گسترش می دهیم.
بنابراین فیلم در تلاش است با کنار هم قرار دادن این برداشتهای متفاوت بر این نکته تأکید کند که یک رویداد ثابت چقدر می تواند برای افراد مختلف، متفاوت جلوه کند. ضمن اینکه در انتهای فیلم نیز سؤالی که به شکلی ضمنی مطرح می شود، این است که آیا اساسا رسیدن به حقیقتی قطعی و واحد با توجه به جمیع این جهات امکان پذیر می باشد یا خیر؟

عوامل :

نویسنده: پوریا جهانشاد
تهیه کنندگان و کارگردانان: پوریا جهانشاد و احسان اصلانی
تصویر بردار: حمید اسماعیلی
بازیگران : احسان و محمود اصلانی، بهاره افشار، ماهان محقق و سوگند منانی