نقاط مثبت فیلم را می توان در ساده بودن ، کوتاه بودن و موثر بودن فیلم خلاصه کرد.

 

خلاصه داستان :
هیزم شکنی درختی را با تبر قطع می کند . این ماجرا را از نگاه تبر ، هیزم شکن و درخت مشاهده می کنیم.

نقاط مثبت :
طرح کلی فیلم از نقاط مثبت فیلم است چرا که در عین ساده بودن داستان و ساختار فیلم ، ما شاهد ماجرایی تاثیرگزار و تفکر برانگیز در این فیلم هستیم .
نقاط مثبت فیلم را می توان در ساده بودن ، کوتاه بودن و موثر بودن فیلم خلاصه کرد.
استفاده موثر از دوربین و فیلمبرداری خوب که تکیه گاه اصلی فیلم می باشد ، مخصوصا سکانس نهایی فیلم که با هر ضربه تبر تصویر تار می شود ، در حقیقت بازگوی جان دادن درخت است و این بهترین سکانس فیلم است .

پیشنهاد :
ماجرای فیلم در یک باغ اتفاق می افتد و اگر از فضای جنگل برای فیلمبرداری استفاده می شد بهتر بود .