جسارت کارگردان در استفاده از تکنیکهای متفاوت فیلمبرداری در این اثر و روایت داستانهای متفاوت در فلیمنامه از نکات مثبت فیلم است

 

خلاصه داستان:
زنی در ایستگاه قطار منتظر مردی است که از جنگ باز می گردد . بعد از آمدن مرد آنها سوار تاکسی شده و زن مرد را به سینما می برد .
آنها فیلمی را می بینند که بسیار شبیه سرنوشت خودشان است و در نهایت …

نقاط مثبت فیلم :
جسارت کارگردان در استفاده از تکنیکهای متفاوت فیلمبرداری در این اثر و روایت داستانهای متفاوت در فلیمنامه از نکات مثبت فیلم است .
میزانسن مناسب فیلم نیز در درک فضای فیلم به مخاطب کمک موثری کرده است .

نقاط ضعف فیلم :
اما حرکت بیش از اندازه دوربین و انتخاب زوایای مختلف برای گرفتن یک صحنه ، فیلمبرداری فیلم را اغراق آمیز و غیر متعارف نموده است. طرح کلی فیلمنامه اثر طرحی است ضد جنگ . برابر دانستن شرایط زندگی ملل مختلف در دوران بعد از جنگ چندان منطقی و واقع بینانه نیست .
بازی بازیگران ضعیف است و این ضعف در اکثر بازیگران مشهود است .
موقعیت زمانی و مکانی فیلم مبهم است .
انتخاب موسیقی ایرانی بر روی تصاویری از صدام سوال بر انگیر است . موسیقی فیلم سوار بر فیلم است و بعضا انتخابهای مناسبی صورت نگرفته است . مثلا استفاده از موسیقی لئوناردکوئن در سکانسی که از لحاظ زمانی مربوط به سالهای قبل از تولید این موسیقی است موجب شده ترکیب این سکانس با این موسیقی چندان موفق نباشد.

استفاده از موسیقی در تمام صحنه ها فیلم را شبیه به یک کلیپ کرده است .

پیشنهاد:
نام فیلم برگرفته از کتاب زندگی جنگ است و دیگر هیچ اثر خانم فالاچی خبرنگار ایتالیایی است . شاید بهتر بود نام فیلم قدری متفاوت تر می بود .
برای دیالوگ های فرانسوی زیرنویس فارسی گذاشته شود .