Banner

گفت‌وگو با پروفسور مایكل چنن مستندساز انگلیسی این كه شما می‌گویید مسئله من هم هست!

admin 0 دیدگاه

پروفسور مایكل چنن مرد دنیادیده و كاركشته‌ای به نظر می‌آمد كه گمان می‌كردم تودار و كاملاً رسمی رفتار كند، اما نه!… او مرد منعطف و متبسمی بود كه با هیجان…

ادامه خواندن